“โคราชกัญชาซิตี้” ลงทุนปลูกกัญชา รพ.สต.ด่านเกวียน เพิ่มรายได้วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

0 325

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 9 นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) พร้อมนายประเสริฐ เทพทะเล ผอ.รพ.สต.ด่านเกวียน นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ผู้แทน บริษัท ธนัท เฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด และนางวีระวรรณ ตรงต่อศักดิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรและงานหัตถศิลป์ดินด่านเกวียนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รพ.สต.ด่านเกวียน,วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพร ฯ และบริษัท ธนัท เฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งสามฝ่ายในการปลูกกัญชาตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ฉบับที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และผลผลิตกัญชาบางส่วนนำไปใช้เชิงพาณิชย์ เชิงธุรกิจ เพิ่มรายได้ของประชาชนซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัท ธนัทเฮิรบ์ พาณิชย์ จำกัด ลงทุนการปลูกกัญชาในพื้นที่ รพ.สต.ด่านเกวียน เป็นโรงเรือนลักษณะกึ่งปิดขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 30 เมตร เพื่อนำไปผลิตใช้ในเชิงธุรกิจก็จะนำรายได้มาแบ่งตามสัดส่วน การขออนุญาตการปลูกกัญชาเป็นหน้าที่ของวิสาหกิจสมุนไพรครบวงจร ฯ และ รพ.สต.ด่านเกวียน โดยร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ดีที่สุด

ด้าน นพ.สำเริง กล่าวว่า ขณะนี้มีการลักลอบใช้กัญชาใต้ดินรักษาโรคกว่า 1 ล้านราย ซึ่งมีราคาแพงและสารปนเปื้อนสูงรวมทั้งมีน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนผสมมากเกินไป รัฐบาลจึงได้ขับเคลื่อนและปลดล็อคผลผลิตของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประกอบด้วยเปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบที่ไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ฯลฯ จากการสำรวจพบชาวจีนต้องการรักษาโรคด้วยกัญชาและเชื่อมั่นในระบบดูแลสุขภาพของประเทศไทย จึงใช้กัญชาเป็นจุดเด่น จุดขาย สร้างแรงจูงใจทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่แสวงหาการรักษาโรคด้วยกัญชาเข้ามาใช้บริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มีความคึกคัก หลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง นพ.สำเริง กล่าว

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สยามรัฐ