แล้งหนักสุดในรอบ 20 ปี ! ชาวบ้านบุรีรัมย์ทำพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝน

0

ชาวบ้าน อ.หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์ กว่า 16 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝน โดยการนำตุ้กตาแมวใส่ในกรงและแห่รอบหมู่บ้านพร้อมกับพรมน้ำใส่ตุ้กตา เชื่อว่าการทำพิธีนี้จะช่วยให้ฝนตก

โดยในปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งหนักสุดในรอบ 20 ปี แหล่งน้ำชลประทานที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ของจังหวัดทั้ง 2 แห่ง ประสบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายจนต้องประกาศงดจ่ายน้ำถึง 8 ชั่วโมง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นาข้าวยืนต้นตายไปแล้วกว่า 7,000 ไร่ จากพื้นที่ทำนาของอำเภอ 10,000 ไร่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชลประทานบุรีรัมย์ แห้ง

เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับอำเภอและจังหวัดได้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วทั้งการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน และการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว