แจ้งสายการบินหยุดบิน 10 สนามบินภูธร กรมท่าอากาศยาน แนะผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางก่อนการบิน

0

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับประเทศไทย และประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมถึงธุรการบินด้วยนั้น ทำให้ผู้ประกอบสายการบินบางสายการบินต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ตามประกาศการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ปัจจุบันกรมได้รับแจ้งจากสายการบินขอหยุดให้บริการชั่วคราวที่ท่าอากาศยานของกรม ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานชุมพร

ทั้งนี้ท่าอากาศยานยังคงเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินฉุกเฉิน เที่ยวบินราชการ และเที่ยวบินขนส่งสินค้าอุปโภคและเวชภัณฑ์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อผ่านการตรวจสอบตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และขอให้ตรวจสอบตารางบินของสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้ง

โดยสามารถสอบถามข้อมูลสายการบิน ดังนี้

สายการบินนกแอร์ Call Center 1318
สายการบินไทยสมายล์ Call Center โทร. 1181 หรือ 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส Call Center โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ตลอด 24 ชั่วโมง
สายการบินไทยเวียตเจ็ท Call center 02-089-1909
สายการบินไทยแอร์เอเชีย Call Center 02-515-9999