เศรษฐีเมืองบุรีรัมย์ ควัก 1.6 ล้าน ซื้อทะเบียนรถสวย

0 478

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) หมวดอักษร กธ 9999 บุรีรัมย์ แก่ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์ ในราคา 910,000 บาท

ขณะที่ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม มอบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) หมวดอักษร กธ 8888 บุรีรัมย์ แก่ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ในราคา 690,000 บาท