เริ่มแล้ว! ประกันสังคมบุรีรัมย์ เริ่มให้บริการผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี

0

ประกันสังคมบุรีรัมย์ เริ่มให้บริการผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีแล้ว

วันนี้ (15 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ กระตุ้นการส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน ลดการแพร่ระบาดของโรค โดยมีผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการในวันนี้ กว่า 100 คน

นายประธาน ถาวร ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตน ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม และลดภาระการรักษาของบุคลากร ทางการแพทย์ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษา จึงให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม63 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และในปี 2564 ให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรคให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากร ทางการแพทย์ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต้องมาจากกำลังแรงงานที่มีสุขภาพที่ดี การให้ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกันตนแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งด้วย