เริ่มแล้ว บุรีรัมย์เปิด Walk in ฉีดวัคซีน! สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์

0

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1
สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
ณ สนามช้างอารีนา
เวลา 08.00 – 15.00 น.
เริ่ม 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
.
เอกสาร : บัตรประจำตัวประชาชน
.
การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
1. พักผ่อนให้เพียงพอ
2. กินยาประจำได้ตามปกติ
3. ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ
4. 2 วันก่อนและหลังฉีด งดออกกำลังกายอย่างหนัก
5. แจ้งแพทย์ก่อนฉีด ในกรณีมีโรคประจำตัว, การตั้งครรภ์ , มีประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน

สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
1. นำสมุดโรคประจำตัวมาด้วยทุกครั้ง
2. กรณีมียาที่รับประทานเป็นประจำ
– ไม่ต้องงดน้ำ/อาหาร/ยาประจำตัว รับประทานได้ตามปกติ