เริ่มแล้ว! บขส. ปรับลดเที่ยววิ่งรถทัวร์เหลือ 98 เที่ยว

0

ประชาชาติ – บขส. ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข “สวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง-สแกนไทยชนะ” ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 20 เมษายน 2564 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้พิจารณาปรับตารางการเดินรถ โดยปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และประกาศของกรมการขนส่งทางบก ที่ให้พิจารณาจัดการเดินรถตามความจำเป็น โดยให้ปรับลดการให้บริการในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยเส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการ 12 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-เชียงราย, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-แม่สาย, กรุงเทพฯ-เชียงคำ, กรุงเทพฯ-หล่มเก่า และกรุงเทพฯ-คลองลาน รวม 32 เที่ยววิ่ง

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 11 เส้นทาง อาทิ เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ-นครพนม, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ-สังขะ-ขุขันธ์-กันทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-มุกดาหาร, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี, กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ตราด และกรุงเทพฯ-สระบุรี รวม 30 เที่ยววิ่ง

เส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการ 12 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล, กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สงขลา, กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่, กรุงเทพฯ เกาะสมุย, กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย, กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-หัวไทร, หมอชิต2-ภูเก็ต, หมอชิต 2-กระบี่, หมอชิต 2-ตรัง-สตูล, หมอชิต 2-เกาะสมุย และหมอชิต 2-หาดใหญ่ เป็นต้น รวม 36 เที่ยววิ่ง

ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ดูแลทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานี และบนรถโดยสารก่อนนำรถมาวิ่งให้บริการ

รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างขณะใช้บริการ, ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที