เริ่มแล้วงาน “ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ทำบุญตักบาตร รับแสงอรุณแรกแห่งปี 65

0 516

 (31 ธ.ค. 64) ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง “ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ประจำปี 2565 โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนบริหารจัดการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงาน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามของปราสาทหินพนมรุ้งอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ งานประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง “ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรม เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป “ตลาดอารยธรรมวนัมรุง ปีใหม่พนมรุ้งรับอรุณเบิกฟ้า” กิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและเตรียมรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขบวนกองบุญเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และอีกกิจกรรมสำคัญคือในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2565 มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ รับอรุณเบิกฟ้า แสงแรกของวันปีใหม่ รับพลังแห่งพระสุริยะเทพ เชื่อว่า จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในทุก ๆ ด้าน ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมงานโดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“ปราสาทพนมรุ้ง” เด่นตระหง่านอยู่บนยอดของภูเขาไฟลูกหนึ่ง คือ เทวสถานที่สร้างขึ้นเป็นวิมานของพระศิวะตามคัมภีร์ของคำสนาฮินดูไควนิกาย ภูมิที่ตั้งของปราสาทหินแห่งนี้บนส่วนยอดสูงสุดของเขาพนมรุ้ง (383 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง บวกกับความโอฬารของอาคารสิ่งก่อสร้าง ทำให้ปราสาทดูเด่นสง่ามองจากที่ไกล เห็นเป็นภาพเหมือนเทพพิมาน ซึ่งตามคัมภีร์กล่าวว่าอยู่บนเขาไกรลาศอันสูงใหญ่ และด้วย “ปราสาทพนมรุ้ง” หันหน้าสู่ทิศตะวันออกอันเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น และเป็นทิศแห่งความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการรับแสงแห่งดวงอาทิตย์แสงแรกของวันขึ้นปี

ภาพ/ข่าว : สยามรัฐ