เริ่มวันนี้!ห้างสรรพสินค้าทั่วไทย ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 15 เม.ย. 64 จนกว่าโควิดจะคลี่คลาย

0

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศเลื่อนเวลาปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทยเป็น 21.00 น. หรือ 3 ทุ่ม เริ่ม 15 เม.ย. 64 จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 64 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าพันราย นับเป็นการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 รอบใหม่ ที่จะเป็นความเสี่ยงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จึงประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดครั้งนี้ โดยสมาชิกสมาคมทั้ง 2 แห่ง และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในระดับสูงสุด

นอกจากนี้ ประกาศเลื่อนปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 21.00 น. ทุกวัน พร้อมทั้งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงาน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้จบเร็วที่สุด