เผยในจำนวนผู้เสียชีวิต 81 ราย พบ 7 รายเป็นผู้ฉีดวัคซีน AZ 1 เข็ม

0 148

19 ก.ค.64 – ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค.  เปิดเผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย จากโควิด 19 จำนวน 81 ราย ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 
ดังนี้ 

กรุงเทพฯ 26 ราย ปทุมธานี 9 ราย สมุทรปราการ 1 ราย นครปฐม 1 ราย

ปัตตานี 5 ราย นราธิวาส 2 ราย สงขลา 1 ราย ระนอง  2 ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย

เพชรบุรี 4 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย ระยอง 2 รายชลบุรีปราจีนบุรี อ่างทอง จังหวัดละ 1 ราย

นครราชสีมา 4 ราย ร้อยเอ็ด 3 ราย ศรีสะเกษ 3 ราย อุดรธานี 2 ราย บุรีรัมย์ 1 ราย ยโสธร 1 ราย นครสวรรค์ 2 ราย แพร่ กำแพงเพชร สุโขทัย เชียงราย จังหวัดละ 1 ราย

สำหรับโรคประจำตัวปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโลก ความดันโลหิตสูง 38 ราย เบาหวาน 37 ราย อ้วน 5 ราย ไขมันในเลือดสูง 17 ราย โรคไต 13 รายโรคหัวใจ 6 ราย หลอดเลือดสมอง 3 ราย โรคปอด 3 ราย

ในจำนวนผู้เสียชีวิต 81 รายแบ่งเป็นชาย 50 รายหญิง 31 ราย ค่ากลางของอายุ 64 ปี (29 -100 ปี)  และเป็นผู้ที่ได้วัคซีน AZ 1 เข็ม 7 รายและไม่ระบุชนิดหนึ่งเข็ม 1 ราย