เปิดเงื่อนไขใหม่ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3 เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ เริ่มใช้เดือนพ.ค.

0

เปิดเงื่อนไขใหม่ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3 เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ เริ่มใช้เดือนพ.ค. รวมถึงโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย อีกโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ข่าวสด – วันที่ 23 มี.ค.64 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 2 โครงการ วงเงิน 10,700 ล้านบาท คือ

1.โครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นโครงการร่วมจ่ายโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอัตรา 40 % ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อแพ็คเกจ โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องมาลงทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำแพ็คเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป วงเงินที่จะใช้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องระบุรายละเอียดที่พัก ตลอดทริป 3 วัน 2 คืน จะระบุโรงแรมร้านอาหาร ชัดเจน โดยททท.จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาที่พัก ร้านอาหาร ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยราคาเบื้องต้นจะอยู่ที่ 12,500 บาท/แพ็คเกจ มีประมาณ 1 ล้านสิทธิ โครงการฯ จะเริ่มดำเนินใช้สิทธิได้พ.ค.-ส.ค.2564

2.ครม.ยังมีมติให้ขยายโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ วงเงิน 5,700 ล้านบาท จองที่พักต้องจองล่วงหน้า 7 วัน เพื่อส่งข้อมูลให้ททท.ตรวจสอบ ผู้ขอต้องแสกนใบหน้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เริ่มใช้พ.ค.-ส.ค.2564 และจะได้อีวอเชอร์ไว้ซื้อของ 600 บาท/วันอัตราเดียว จากเดิมวันธรรมดาได้ 900 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ ได้ 600 บาทโครงการฯ ดำเนินพ.ค.-ส.ค.2564