เปิดขั้นตอนลงทะเบียน วินจยย-แท็กซี่ รับเงิน 10,000 เผยวันโอนเงิน 2 รอบ

0 261

ข่าวสดรายงาน – วันที่ 14 ต.ค.64 หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยแบ่งการจ่ายเงินเยียวยาออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 10,000 บาท แบ่งจ่ายเดือน 5,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน
2.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงิน พร้อมเงื่อนไขที่ต้องรู้ ก่อนเปิดลงทะเบียนในวันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย.64

เริ่มจากเงื่อนไขรับเงิน “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-แท็กซี่”

  • เป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64
  • มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ
  • รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน
  • ประกอบอาชีพใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของ ศบค. (3 ส.ค.)
  • ไม่เคยใช้สิทธิตามมาตร 33, 39 และ 40
  • มีศักยภาพในการขับรถ
  • กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ และผู้ให้เช่าโดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-แท็กซี่”

1.ลงทะเบียนจองคิวก่อนเดินทางมาลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart QUEUE ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – 5 พ.ย.64
2.เดินทางมาลงทะเบียน ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตามวันและเวลาที่จองคิว

หลักฐานลงทะเบียนรับเงิน “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-แท็กซี่”

1.ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับ ณ จุดลงทะเบียน)
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

การจ่ายเงิน “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-แท็กซี่”

รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยแบ่งการโอนเงินเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.64 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ส่วนบุคคล
รอบที่ 2 : ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.64 สำหรับรถแท็กซี่เช่าขับ

ขอบคุณ : ข่าวสดออนไลน์