เตือนภัยข่าวปลอม “เราชนะ” โอนเงินให้ผู้รับบำนาญ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

0

แฟนเพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับโครงการ “เราชนะ” ที่มีการแชร์ข่าวว่า กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้ผู้ที่รับบำนาญ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนั้น

ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ “เราชนะ” ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น ข้อความข้างต้นที่มีการกล่าวอ้างจึงไม่เป็นความจริง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.cgd.go.th 

ข้อมูลจาก แฟนเพจ Anti-Fake News Center Thailand