เช็กเลย! 13 จังหวัดรับ “วัคซีนโควิด-19” 2 แสนโดสแรก ที่ไหนได้บ้าง

0

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) รายงานว่า วัคซีนโควิด-19 จำนวน 200,000 โดสแรก จะมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) โดยที่ประชุม ศบค. ให้ความเห็นชอบกระจายวัคซีนไป 13 จังหวัด ดังต่อไปนี้

1. สมุทรสาคร จำนวน 70,000 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 8,000 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส

          ผู้ที่มีโรคประจำตัว 46,000 โดส

          ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 10,000 โดส

2. กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) 66,000 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 12,400 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,600 โดส

          ผู้ที่มีโรคประจำตัว 47,000 โดส

          ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 5,000 โดส

3. ปทุมธานี 8,000 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

          ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส

          ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

4. นนทบุรี 6,000 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

          ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส

          ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

5. สมุทรปราการ 6,000 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

          ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส

          ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

6.ตาก (อ.แม่สอด) 5,000 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

7. นครปฐม 3,500 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,500 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

8. สมุทรสงคราม 2,000 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 1,500 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

9. ราชบุรี 2,500 โดส

          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส

          เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

 ส่วนจังหวัดที่ 10 – 13 เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ ได้แก่

          10. ชลบุรี 4,700 โดส

          11. ภูเก็ต 4,000 โดส

          12. อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2,500 โดส

          13. เชียงใหม่ 3,500 โดส

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 2-3 สัปดาห์ สำหรับวัคซีนที่เหลืออีก 16,300 โดส สำรองสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดและฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด 19