เชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า “สสว. CONNECT สีสันถิ่นไทยหอการค้าแฟร์” บุรีรัมย์ FoodEx 31ก.ค. -5 ส.ค. 2564

0

ด่วน‼️ งานฟรี‼️‼️ ห้ามพลาด
เชิญชวนผู้ประกอบการ
ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า
🌟สสว. CONNECT สีสันถิ่นไทยหอการค้าแฟร์🌟
บุรีรัมย์ FoodEx
31กรกฎาคม -5 สิงหาคม 2564
ณ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์
เงื่อนไขการร่วมออกบูธ
✅เป็นผู้ประกอบการ SME “วิสาหกิจขนาดย่อม” และ “วิสาหกิจขนาดกลาง”ที่จดทะเบียนพาณิชย์เริ่มดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร
✅เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่สมัคร
✅เป็นผู้ประกอบการที่มีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่เกินสามครั้งต่อเนื่อง (หนึ่งครั้งต่อปีงบประมาณเริ่มจากปี 2561)
✅เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว.
หรือลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/
สมัครเข้าร่วมงาน
http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/5000007
1.ประเภทอาหาร
2.ประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3.ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
4.ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
5.ประเภทเครื่องดื่ม
6.ประเภทของที่ระลึก
7.สินค้าเกษตรผักผลไม้
8.ประเภทบริการด้านอื่นๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-612811/081-2820672/091-1191290/098-1959645