เคาะแล้ว ! คนละครึ่ง เฟส 2 เปิดลงทะเบียน 16 ธ.ค. นี้ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาดูกัน

0

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563 โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คนละครึ่ง รอบนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้กี่คน ?

          – เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน

ระยะที่ 2 ได้วงเงินเท่าเดิมหรือไม่ ?

          – ได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท เพิ่มจากระยะแรก 500 บาท

ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง ?

          – สัญชาติไทย

          – อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

          – มีบัตรประจำตัวประชาชน

          – ไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          – ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการ ช้อปดีมีคืน

เคยลงทะเบียนรอบแรกแล้วถูกตัดสิทธิ ลงรอบนี้ได้หรือไม่

          – ผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 1 แต่ถูกตัดสิทธิ สามารถลงในระยะที่ 2 ได้

ผู้มีสิทธิคนละครึ่ง ระยะแรก ต้องทำอย่างไรเพื่อรับเงิน 500 บาท ?

          – เข้าไปแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมา

          – ผู้ที่มีสิทธิในโครงการคนละครึ่ง กลุ่มเดิม (ระยะที่ 1) กดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

ลงทะเบียนอย่างไร ?

          – ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร ?

          – วันที่ 16 ธันวาคม 2563

          – เวลา 06.00-23.00 น.

สิ้นสุดโครงการเมื่อไร ?

          – วันที่ 31 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station