เกือบ 4 แสน! ปปช.บุรีรัมย์แห่ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

0 215

ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ประเมินตนเอง แสดงความจำนงรับวัคซีนโควิด-19 ตาม 3 ช่องทาง ให้ข้อมูลกับ อสม.เคาะประตูบ้าน ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC และติดต่อโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน เพื่อจัดกลุ่มให้บริการตามนโยบาย ลดติดเชื้อลดตายในกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบาดและเสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพ เผยมีผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC แล้วทั้งสิ้น 360,174 ราย

วันนี้ (12 พ.ค.64) ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทำการประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด-19

โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีช่องทางการดำเนินงาน ได้แก่ 1. ต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัย โดยกระบวนการ อสม.เคาะประตูบ้าน 2.ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC หรือ 3.แสดงความจำนงผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน