อุตุฯ ประกาศ “ไทย” เริ่มต้นเข้าสู่ “ฤดูหนาว” แล้ว

0

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. มีรายงาจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า กรมอุตุฯ ออกประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 โดยระบุข้อความ ว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ที่ระดับความสูง 100 เมตรถึงความสูง 3,500 เมตร แปรเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้แปรเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทย ตอนบน ลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก

พร้อมทั้งยังเผย 7 จังหวัดที่อาจจะหนาวที่สุดของปีนี้เอาไว้ด้วย ซึ่งได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม

กรมอุตุฯ เผยข้อมูลรายชื่อ 7 จังหวัด หนาวเย็นที่สุดของปีนี้