อัปเดตตารางการบิน สนามบินบุรีรัมย์ 1 – 28 มีนาคม 63

0

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอร่วมรณรงค์การควบคุมดูแลไม่ให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการรวมถึงในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตารางบิน เริ่ม 1 มีนาคม 2563 นี้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สายการบินนกแอร์บุรีรัมย์ : www.nokair.com โทร. 044-666721 Call Center 1318
สายการบินแอร์เอเชียร์บุรีรัมย์ : www.airasia.com/th โทร. 044-634968Call center 02-5159999
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โทร 044-666334 FAX. 044-666326
E-mail:buriram@airports.go.th Facebook: ท่าอากาศยานบุรีรัมย์-กรมท่าอากาศยาน