อบจ.บุรีรัมย์ มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านสะแกสามัคคี หลังถูกสั่งปิดสกัดโควิด

0 89

สยามรัฐรายงาน – วันที่ 12 มิ.ย.64 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบถุงยังชีพตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-9 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่บริเวณคุ้ม 3 คุ้ม 4 และคุ้ม 5 บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบ ให้กับ พ.จ.อ.โสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอาวุโส อำเภอห้วยราช นายสุธารินทร์ อาจิณ สาธารณสุขอำเภอห้วยราช และนายประหยัด เจียวรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง อ.ห้วยราช เป็นตัวแทนรับมอบ

เพื่อจะได้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำหนดให้พื้นที่บริเวณคุ้ม 3 คุ้ม 4 และคุ้ม 5 บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 มิ.ย.2564 ห้ามมิใดผู้ใดเข้าไป หรือออกจากพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 ราย

ที่มา ภาพ/ข่าว : สยามรัฐ