อบจ. บุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาร่วม10 ลบ. สานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราวปีที่4

0

อบจ.บุรีรัมย์ สานต่อโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จัดมอบทุนการศึกษาระดับชั้น ปวส.-ป.ตรี กว่า 4,000 ทุน เป็นเงินร่วม 10 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

บุรีรัมย์ / เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 ก.ย.59 ที่สนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดี้ยม ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกรุณา ชิดชอบ นายก อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 4,324 ทุน แบ่งเป็นระดับ ปวส. 139 ทุน และปริญญาตรี อีก 4,324 ทุน รวมทั้งสิ้น 4,463 ทุนๆละ 2,150 บาท เป็นเงินจำนวน 9,595,450 บาท

ซึ่งเป็นทุนการศึกษาในโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ที่ อบจ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน หรือมีรายได้น้อย ให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อจะได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคต ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย

p1p2นายก อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่มีฐานะยากจน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง หลังสถิติข้อมูลการสำรวจพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ต่อหัวและต่อครัวเรือน ต่ำกว่าเกณฑ์ ทาง อบจ.บุรีรัมย์ จึงได้จัดงบประมาณมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีเป้าหมายจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพราะถือว่าการศึกษาเป็นการปูพื้นฐาน ที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

p7p6p5p4p3