อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดงานโอท็อปภูมิภาคที่บุรีรัมย์ตั้งเป้าปี 58 ตั้งเป้ายอดขายทั้งประเทศพุ่งกว่าแสนล้าน

0

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดงานโอท็อปภูมิภาคที่บุรีรัมย์ตั้งเป้าปี 58 ยอดขายทั้งประเทศพุ่งกว่าแสนล้าน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงานโอท็อปภูมิภาคที่บุรีรัมย์ มีกลุ่มผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายในเต็นท์ติดแอร์มากกว่า 300 ร้านค้า คาดเงินสะพัดกว่า 40 ล้าน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดงานโอท็อปภูมิภาคที่บุรีรัมย์ตั้งเป้าปี 58 ยอดขายทั้งประเทศพุ่งกว่าแสนล้าน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงานโอท็อปภูมิภาคที่บุรีรัมย์ มีกลุ่มผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายในเต็นท์ติดแอร์มากกว่า 300 ร้านค้า คาดเงินสะพัดกว่า 40 ล้าน พร้อมหนุนยกระดับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานแข่งขันตั้งเป้าปี 58 ( 30 ก.ค.57) นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค”

ที่หน้า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ ชุมชน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้ชม และเลือกซื้อสินค้า เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิต ทั้งให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชมชน และประชาชนในท้องถิ่นมีรายมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงสินค้าดีมีคุณภาพจากชุมชนเข้าสู่ตลาดทั้งในและ ต่างประเทศด้วย

โดยภายในงานได้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อมาวางจำหน่าย ภายในเต็นท์ติดแอร์มากกว่า 300 ร้านค้า มีทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีประชาชนสนใจมาร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าภายใน งานคึกคัก คาดจะมีเงินสะพัดกว่า 40 ล้านบาท นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดงานโอท็อปภูมิภาค

นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้ว ยังเน้นให้เกิดการถ่ายทอดทางนวัตกรรมซึ่งกันและกัน ทั้งการบรรจุหีบห่อ การถนอมอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทั้งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้าในช่วงที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะมีคนมาเที่ยวในประเทศไทย 50 – 60 ล้านคน จากปัจจุบันมีสถิตินักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศยกว่า 20 ล้านคน ซึ่งหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ควรจะมีการพัฒนายกระดับให้เป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภค

ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าในปี 2558 จะมียอดจำหน่ายสินค้าโอท็อปไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชน ซึ่งเชื่อว่าหากประชาชนมีรายได้เพียงพอก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและเกิด ความเข้มแข็งตามไปด้วย สุรชัย พิรักษา สวท.บุรีรัมย์

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

[mappress mapid=”4″]