หนุ่มใหญ่เมืองบุรีรัมย์ ปลูกมะเขือเปราะ ใช้เทคนิค รดด้วยนมสด ผิวเนียน เงา มัน ทำรายได้เลี้ยงครอบครัว ที่ลพบุรี

0

คุณดวงเพ็ญ แก่นทองหล่อ หนุ่มใหญ่เมืองบุรีรัมย์ อายุ 51 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอหนองกี่ เติบโตมาในครอบครัวชาวนา ปัจจุบัน คุณดวงเพ็ญ มีไร่มะเขือเปราะเป็นของตนเอง จำนวน 12 ไร่ ทำไร่มะเขือเปราะมากว่า 13 ปี แต่คุณดวงเพ็ญก็ยังคงไม่ทิ้งอาชีพทำนา ที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว

ใช้ขุยมะพร้าวเพาะกล้าช่วยรากงอกเร็ว ไม่เหี่ยวเฉา

คุณดวงเพ็ญ อธิบายถึงหลักการในการปลูกมะเขือเปราะ เริ่มจากการเพาะเบี้ย ถาดหลุมเพาะเบี้ย 105 หลุม ใส่ขุยมะพร้าวที่ก้นหลุมถาดเพาะและใส่เมล็ดมะเขือเปราะ หลุมละ 1 เมล็ด จากนั้นใส่ขุยมะพร้าวโรยด้านบนอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่ใช้ขุยมะพร้าวแทนดินเนื่องจากขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดี ทำให้รากงอกไวและรากจะติดอยู่กับขุยมะพร้าว ทำให้เมื่อขนย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก ต้นกล้าจะไม่เหี่ยวเฉา เมื่อเสร็จแล้วนำถาดเพาะต้นกล้าไปไว้ในแปลงเพาะ โดยใช้ซาแรนความหนา 70 เปอร์เซ็นต์ คลุม เพื่อให้มีแสงแดดผ่านเข้าได้บ้าง ทำให้ต้นกล้าไม่เจอกับแสงแดดที่แรงจนเกินไป จากนั้นรดน้ำ โดยใช้สปริงเกลอร์ อัตราส่วนในการรดน้ำ คือ 15-20 นาที รดน้ำในเวลาช่วงเช้า-เย็น โดยต้นกล้าจะใช้เวลาเพาะอยู่ที่ 28-32 วัน จึงจะสามารถนำลงแปลงปลูกได้

การเตรียมดินสำหรับแปลงปลูก ใส่ขี้วัวนมในพื้นที่เพาะปลูกแล้วไถผาล 3 ทิ้งดินเอาไว้เป็นระยะเวลา 10 วัน จากนั้นไถผาล 7 และทิ้งดินไว้ 5-7 วัน ชักร่อง 2 แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการนำต้นกล้าลงแปลงปลูก วิธีลงแปลงปลูกเริ่มจากการวางสายน้ำพุ่ง ระยะห่างของร่อง 2 เมตร และนำต้นกล้าลงแปลงปลูกโดยเว้นระยะห่างของต้น 1 เมตร ปลูกด้วยความลึกครึ่งฝ่ามือ เมื่อนำลงหลุมแปลงปลูกเสร็จสิ้นแล้ว รดน้ำเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมง หลังจากกล้าลงแปลงปลูก จากนั้นลดเวลาในการรดน้ำลง ให้เหลือ เช้า-เย็น 2-3 ชั่วโมง/ครั้ง เมื่อลงแปลงปลูกครบ 7 วัน จะเปลี่ยนการรดน้ำเป็น 2 วัน รดน้ำ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง

ใช้นมสดฉีดพ่น เน้นผิวเนียนผิวสวยมันเป็นเงา ขายง่าย

เมื่อต้นมะเขืออายุครบ 20 วัน โรยขี้วัวที่โคนต้นมะเขือ เพื่อให้เกิดไส้เดือนและดินจะเกิดการร่วนซุย ทำให้ต้นมะเขือเจริญเติบโตได้ดี จากนั้นฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้นมะเขือเพื่อให้ต้นมีความสมบรูณ์ หลังจาก 7 วัน ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตรเสมอ 15-15-15 เมื่อครบ 1 เดือน ก็จะฉีดพ่นเพื่อเร่งดอก โดยควบคู่ไปกับการดายหญ้าและพรวนดิน เมื่อครบ 40-45 วัน ผลผลิตจะเริ่มออก ให้ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 16-16-16 เพื่อเร่งดอก เร่งผล หลังจากนั้นจะฉีดพ่นฮอร์โมนทุกๆ 10 วัน เพื่อให้ผิวมะเขือสวย ไม่เหี่ยว ขั้วเขียว ควบคู่ไปกับการฉีดพ่นด้วยนมสด นมสดจะช่วยให้มะเขือผิวเนียนสวยเงายิ่งขึ้น เมื่อต้นมะเขือมีอายุได้ 58-65 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาด

“บางช่วงมะเขือเปราะราคารับซื้อหน้าสวน สูงถึง 15 บาท/กิโลกรัม แต่ในบางช่วงก็มีเช่นกันที่ราคารับซื้อหน้าสวนตกต่ำ อยู่ที่ 2-3 บาท/กิโลกรัม แต่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้ลืมตาอ้าปากได้ จากการปลูกมะเขือเปราะ ในระยะเวลา 6 เดือน เรามีรายได้เพิ่มจากการขายผลผลิต 6,000-7,000 บาท/ไร่”

สำหรับท่านใดที่สนใจ ผลผลิตมะเขือเปราะ ต้นกล้ามะเขือเปราะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ้านบ่อคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โทร. 089-237-0215

ที่มาเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้เขียนปิยพร วิสระพันธุ์