หนุ่มโรงงาน ทิ้งเงินเดือน หวนกลับบุรีรัมย์ ร่วมโครงการ “พาลูกหลานกลับบ้าน”

0

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 นายวัชระ มาลี เจ้าของวัชระฟาร์ม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ใช้ชีวิตตามรอยฝันของตัวเอง โดยทำผักปลอดภัยขายจนเกิดรายได้ หลังจากที่เคยกินเงินเดือนหลายหมื่น ในโรงงานที่จังหวัดชลบุรี สุดท้ายเมื่อย้อนดูตัวเองความจริงมีอยู่ว่า ความฝันที่วางไว้ ไม่ใช่ความฝันที่แท้จริง จึงได้ลาออกจากงาน แล้วกลับสู่บ้านเกิด ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว และกลับมาเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิดมีความสุขมากกว่า

นายวัชระ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกวันทุกเดือนมีรายได้เข้ามา แต่ละวันจะมีคนมารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มะเขือที่ปลูกด้วยความบรรจงเอาใจใส่ พร้อมกับการเลี้ยงสัตว์เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน การเข้ามาส่วนหนึ่งในโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้มีโอกาสรับความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยมี นายสุระชัย ปะรุนรัมย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้ามาให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆ นำพาไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำเกษตร และนายภูมิสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก ได้เข้ามาร่วมดูแลตามนโยบายของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้วันนี้มีความสุขที่ได้กลับมาเป็นเกษตรกรและมีรายได้ทุกวัน

ในอดีตผมทำงานอยู่ชลบุรี มีเงินเป็นรายเดือน แต่ไม่พอรายจ่าย จึงคิดกลับบ้าน แล้วมาเจอโครงการดีดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดได้พาเราไปดูงานต่างๆ ทำให้ได้รู้ว่าจะบริหารการผลิตพืชผลการเกษตรอย่างไร ทุกวันนี้มีรายได้ต่อวันประมาณ 2,000 บาท ในการขายผักจนมีเงินเก็บ และที่สำคัญสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ได้เข้ามาเป็นตลาดรองรับให้อย่างดี รับซื้อผลผลิตจากการกลับมาอยู่บ้านครั้งนี้ ถือได้ว่าเราตัดสินใจถูกถ้าไม่ก้าวออกมาจากที่เดิม ก็จะไม่มีวันนี้ ขอขอบคุณนโยบายดีๆ ของรัฐบาล และ น.ส.มนัญญา รมช.เกษตรฯ ที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาดูแล” นายวัชระ กล่าว

ด้านนายทองแดง คันดุไล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ได้กล่าวถึงเรื่องการส่งเสริมผักปลอดภัย ว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้ามาดูแลเรื่องผักปลอดภัย เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคผักปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาแนะนำช่วยดู และหาช่องทางตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์

ไทยรัฐ