หนองกี่พิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันกลอนสด

0

10 ธันวาคม 2563 – นายชาตรี  อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประชันกลอนสด วันนักกลอน ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละภาคทั่วประเทศ 

ผลการแข่งขันทีมนักเรียนของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันกลอนสด ประจำปี 2563 สมาชิกประกอบด้วย นายภูวนาท  แสนยามาศ, นางสาววิสุดา  บุตรดี, นางสาวพีรดา  พิมพา และนางสาวอรทัย  หงส์ขาว ครูผู้ฝึกสอนโดย นางวรินท์พัทธ์  วิเศษเบญจกุล และนายกตตน์กวินทร์  รินทรุด ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และแสดงออกในเวทีต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง