“สองล้อ” จัดแข่งลู่ 3 สนามรวด วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด

0

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ลงนามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เรื่องคำสั่งปิดสถานที่และมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปิดสถานที่และสนามกีฬาซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของ กกท. (สนามกีฬาหัวหมาก) เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา

พลเอกเดชา กล่าวว่า ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ได้มีคำสั่งฉบับที่ 2 ออกมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ว่า สำหรับพื้นที่ควบคุมของ กกท. (สนามกีฬาหัวหมาก) ในส่วนของสนามกีฬาหรือพื้นที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรืออยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา ให้สมาคมกีฬาหรือผู้จัดการแข่งขันกีฬา แจ้งการแข่งขันกีฬาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาล่วงหน้า เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไป

นายกสองล้อไทย กล่าวต่อไปว่า จากคำสั่งดังกล่าวของผู้ว่าการ กกท. สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมฝ่ายเทคนิค มาประชุมร่วมกันในการปรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 โดยได้ข้อสรุปว่า สมาคมฯ จะดำเนินการจัดแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ในแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal (ไม่มีผู้ชม) สนามต่อๆ ไป หลังจากแข่งขันมาแล้ว 2 สนาม โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม, สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน และสนามที่ 5 สนามสุดท้าย ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน ที่สนามเวโลโดรมหัวหมากทั้ง 3 สนาม

ทั้งนี้ นักกีฬาที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และทำไลเซนส์ (license) หรือบัตรอนุญาตแข่งขัน สามารถสมัครและลงทะเบียนทำไลเซนส์ ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thaicycling.or.th ส่วนการทำประกันอุบัติเหตุ สมาคมฯ ได้ประสานงานกับ บริษัท รู้ใจ จำกัด หรือประกันภัย “รู้ใจ” มาตั้งบูธให้บริการในวันแข่งขัน โดยนักกีฬาสามารถทำประกันอุบัติเหตุในราคา 60 บาท กรมธรรม์ครอบคลุมตลอดการแข่งขันทั้ง 3 วัน หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข่าวเต็ม
“สองล้อ” จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย รวดเดียว 3 สนามติดต่อกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มข้นเป็นพิเศษ