สหรัฐฯ ส่งคืน “ทับหลังหนองหงส์-เขาโล้น”

0

News Thai PBS – สหรัฐฯ เตรียมส่งคืนโบราณวัตถุทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว มูลค่าชิ้นละ 30 ล้านบาท หลังไทยต่อสู้เพื่อทวงสมบัติชาติ นาน 5 ปี

หลังจากประเทศไทยใช้เวลาในการต่อสู้อย่างยาวนานกว่า 5 ปี เพื่อทวงคืนสมบัติชาติ คือ โบราณวัตถุ 2 ชิ้น ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว มูลค่าชิ้นละ 30 ล้านบาท ถูกโจรกรรมไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ชอง มูน ลี (Asian Art Museum ,Chong-Moon Lee ) ตั้งอยู่ในถนนลากิ้น เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2509 หรือ 55 ปี ที่ผ่านมา

ช่วงเดือน เม.ย.สถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมการส่งโบราณวัตถุ โดยกงสุลจะเป็นผู้จัดหาบริษัทที่เชี่ยวชาญในการขนส่ง พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและประกันภัย เสนอต่อกรมศิลปากร จากนั้นเดือน พ.ค.จะดำเนินการบรรจุหีบห่อ และส่งโบราณวัตถุโดยเลือกใช้การขนส่งทางอากาศ เพราะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 วัน เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย กรมศิลปากรจะนำโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

จากนั้นจะจัดพิธีส่งมอบโบราณวัตถุ ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยกระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบโบราณวัตถุให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อให้กรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป มีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน และกลางเดือน พ.ค.- ก.ค. กรมศิลปากรเตรียมที่จะนำโบราณวัตถุทั้ง 2 ชิ้นจัดเทศกาลเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ทับหลังปราสาทเขาโล้น

ขณะนี้คดีความได้สิ้นสุดแล้ว ไทยเป็นผู้ชนะ เพราะมีหลักฐานชัดว่าโบราณวัตถุทั้ง 2 ชิ้น ถูกโจรกรรมออกไปจากประเทศอย่างผิดกฎหมาย รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณ ในการขนส่งกลับประเทศ แต่ต้องรอให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ชอง มูน ลี เป็นผู้ประเมินราคาโบราณวัตถุ เพื่อที่จะตีราคาประกันภัยระหว่างการขนส่ง เช่น หาก พิพิธภัณฑ์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในตลาดศิลปะประเมินราคา ทับหลังให้มูลค่าชิ้นละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 18,688 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณชิ้นละ 500,000 กว่าบาท ซึ่งเมื่อปี 2509 ทับหลังมีการซื้อขายออกไปจากประเทศไทย ราคาชิ้นละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สหรัฐ มี พ.ร.บ.ขโมยทรัพย์สินแห่งชาติ และการคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ถูกขโมยไปยังชาวต่างชาติโดยชอบธรรม หนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับไทย ก็ คือ Homeland security investigation ทำให้ไทยไม่ต้องสูญเสียงบประมาณจ้างทนายความแม้แต่บาทเดียว รัฐบาลจ่ายเพียงค่าขนส่งกลับไทยเท่านั้น

ทับหลังปราสาทหนองหงส์

โบราณวัตถุ 2 ชิ้นนี้เป็นเพียง 5 เปอร์เซนต์ ที่ไทยสามารถทวงคืนจากสหรัฐฯ มาได้ ล่าสุดคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุฯ เตรียมทวงคืนกว่า 30 รายการ ในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในสหรัฐฯ โบราณวัตถุสำคัญที่สุด คือ ประติมากรรมสำริด “กรุประโคนชัย” มูลค่าพันล้านบาทที่ถูกค้นพบที่ปราสาทเขาปลายบัด 2 จ.บุรีรัมย์ ถูกขโมยไปหมดราว 300 องค์ จากนั้นยังมีประติมากรรมและสิ่งประดับตัวฐาน เช่น ทับหลังปราสาทหินพิมาย เสาติดผนังปราสาเขาพนมรุ้ง เป็นสิ่งประดับตัวปราสาทที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งประติมากรรมเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

สรุปจาก : News Thai PBS