สรุปปิดเมืองบุรีรัมย์แบบเข้าใจง่าย

0 1,068

จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) สะสมแล้ว 46 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 15 ราย ยังเหลือที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีก 31 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังกลุ่มผู้ติดตามเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านสะสมรวม 567 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 194 ราย ยังติดตามเฝ้าระวังที่ยังไม่ครบ 14 วัน อีก 373 ราย (ข้อมูลจากไทยรัฐ)

คัดกรอง

 • คัดกรองไข้ทุกคนที่เดินทางเข้าบุรีรัมย์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีการคัดกรองที่สนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรมที่พัก และหมู่บ้าน ทุกช่องทาง
 • เพิ่มกิจกรรมนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เคาะเยี่ยมบ้าน
 •  ใครที่เข้ามาจะต้องลงทะเบียนติดตามไข้ 14 วัน และเชื่อมโยงเข้าระบบเฝ้าระวังของสาธารณะสุข

หยุดกิจกรรม

 •  ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมชุมนุมที่มีคนมากกว่า 50 คนเป็นต้นไป
 •  ยกเลิกหรือเลื่อนงาน ประชุม งานบันเทิง งานประเพณี เรียนซัมเมอร์ เรียนพิเศษ บวชเณรภาคฤดูร้อน ( หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อนายอำเภอ )
 • ปิดสถานบันเทิง ร้านเหล้า
 •  งดตลาดนัดทุกชนิด ตลาดคลองถม ตลาดถนนคนเดินเซาะกราว
 •  ร้านลูกชิ้นยืนกินต้องมีถ้วยแบ่งจิ้มเป็นรายคน
 • ร้านอาหารต้องมีช้อนกลาง
 • การจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • สนับสนุนให้มีการใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

 •  จัดหอผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว มีห้องแยก ห้อง Negative Pressure
 •  หากเข้าระยะ 3 มีการเตรียมห้องแยก 12 ห้อง, หอผู้ป่วยรวมแยกโรค 20 เตียง, ICU 3 เตียง
 •  เตรียมโรงแรม Bric Box ไว้เป็นห้องแยกระบบปิด 80 ห้อง
 •  รวมรองรับผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วได้ถึง 115 คน
 • ตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ประกอบไปด้วยแพทย์เฉพาะทางระบาดวิทยา 4 คน พร้อมทีมระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ

ทั้งนี้ ขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญที่จะสามารถลดการแพร่กระจายโรคมายังจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยการขอความร่วมมือด้วยคำสำคัญนี้ “รักพ่อห่วงแม่ทำได้ด้วยการ ไม่เดินทางสงกรานต์ เพื่อหยุดโควิด 19”