สธ.ดันไทยฮับผลิต “กัญชา-กัญชง” โลก

0

กรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีเสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก

พลโท​ สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงานเสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” ได้รับความสนใจจาก​สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนร่วมฟังเสวนากว่า 50 คน

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศปลดล็อกกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอกและเมล็ดกัญชา ยังเป็นสารเสพติดอยู่​ แต่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้และจะต้องได้รับอนุญาตในการปลูก การสกัดและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทุกกระบวนการจากคณะกรรมการอาหารและยา

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ​ และรัฐบาลไทยต้องการส่งเสริมให้มีการวิจัยศึกษา เพื่อจะนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด​ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก นอกจากนี้ยังคาดหวังว่ากัญชาและกัญชงจะเป็นพืชที่ทำให้ประชาชนและเกษตรกรไทยมีรายได้จากการปลูก

อย่างไรก็ตามกัญชาก็มีทั้งคุณและโทษ มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยจะดำเนินการจึงต้องมีความรัดกุมรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายแก่ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่น ที่จะทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างแท้จริง จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมและประชาชนทั้งในมิติทางด้านการแพทย์ มิติกฎหมาย ตั้งแต่การขออนุญาตการปลูก การสกัดและการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Source : เนื้อหา : กรมประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว : ผู้จัดการออนไลน์