สธ.จ.บุรีรัมย์ ร่วม รพ.คูเมืองประกาศความสำเร็จ พัฒนาต่อยอดกัญชาทางการแพทย์

0

ที่ อาคารนิทรรศการอุทยานไม้ดอกเพ-ลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดนิทรรศการ ก้าวกระโดด “บุรีรัมย์โมเดล” สู่เมืองหลวงกัญชา เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างมุ่งมั่นในด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้มีการส่งเสริมและพัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตยากัญชาเพื่อการแพทย์ สู่การยกระดับกัญชา กัญชงพืชเศรษฐกิจ พร้อมเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงของกัญชาและก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางกัญชาเพื่อการแพทย์ของประเทศ
ปัจจุบัน โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพร้อม เรามีความพร้อมและสามารถนำสูตรยาที่ผลิตและใช้ในการแพทย์ ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน และได้รับการอนุมัติ ทั้งหมด 12 ตำหรับ ซึ่งนำมาใช้เพื่อให้คนไข้ในการตรวจรักษา ได้แก่ ยาน้ำมันหยดใต้ลิ้น สูตร CBD , ยาน้ำมันหยดใต้ลิ้น , ยาน้ำมันหยดใต้ลิ้นสูตร THC : CBD , ยาศุขไสยาศน์แคปซูล , ยาทำลายพระสุเมรุ แคปซูล , ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง , ยาแก้ลมแก้เส้น แคปซูล ,ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง แคปซูล , ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แคปซูล , ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไข้ผอมเหลือง แคปซูล ,ยาไพสาลี แคปซูล , ยาอไภยสาลี แคปซูล ซึ่งการก้าวกระโดด ของบุรีรัมย์โมเดล คือ การนำกัญชาและสมุนไพรอื่นไปใช้รักษาผู้ป่วยและเปิดคลินิกกัญชาครบทั้ง 23 โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำให้มีความต้องการวัตถุดิบเป็นจำนวนมากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจึงได้ปลูกทั้งกัญชาและสมุนไพรอื่น เพื่อนำมาผลิตยา ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นอกจากนั้นแล้วยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัญชาไทยไปได้ไกลกว่าที่คิด ทิศทางของนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชยาเสพติดเพื่อใช้ทางการแพทย์ และเพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เมจุฑา ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์เดชา ศิริภัทร และ ภก.ดร.ปรีชา หนูทิม ซึ่งงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว ดำรง โคนถอน จ.บุรีรัมย์

source