ศึกษาธิการบุรีรัมย์ย้ำ!สั่งปิดทันทีหากพบครู-นร.ติดเชื้อโควิด

0

บุรีรัมย์-ศธ.บุรีรัมย์กำชับทุกร.ร.เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันโควิดหากพบครู-เด็กติดเชื้อให้สั่งปิดทันทีควบคุมการระบาดเผยมีบุคลากรทางการศึกษาไปฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมดกว่า 2 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 17มิ.ย.64 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังบุรีรัมย์ ได้กำชับให้สถานศึกษาที่อยู่ในความดูแล ทั้งโรงเรียนประถม มัธยม เอกชน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ อาชีวศึกษา และ กศน.ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด ได้เพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้เน้นการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัย ทั้งการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิในร่างกายเด็กนักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียน ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ลดความแออัดในห้องเรียน และให้แต่ละสถานศึกษาพิจารณารูปแบบการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน อาทิ รูปแบบออนไซต์ คือมาเรียนที่โรงเรียน แต่หากโรงเรียนไหนมีนักเรียนจำนวนมาก อาจจะใช้วิธีสลับวัน หรือสัปดาห์ ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์ และออนแอร์ไปด้วย จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของครูผู้สอน และตัวนักเรียนเองด้วย ซึ่งหลังเปิดภาคเรียนแล้วก็จะมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ หากสถานศึกษาใดพบปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนในห้วงสถานการณ์โควิด ก็ให้รายงานมายังศึกษาธิการจังหวัดทันที

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังระบุอีกว่า นอกจากเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้ว เรื่องการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกแนวทางสำคัญ โดยขณะนี้ทั้งครูหรือบุคลากรในสังกัดที่มีอยู่กว่า 2 หมื่นคน ก็ได้ไปฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนอีกด้วย แต่หากโรงเรียนไหนมีครู หรือนักเรียน มีอาการป่วยเข้าข่ายต้องสงสัย ก็ให้รายงานทางสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ และหากผลตรวจพบว่าติดเชื้อก็จะต้องพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนตามขั้นตอน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ที่มา : https://www.posttoday.com/