วิกฤติแล้งรุนแรงทำเกษตรเสียหายแล้วกว่า1.8พันล้านบาท ลามพื้นที่ 23 จว.

0 455

สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน มีประกาศจังหวัดภัยแล้งฉุกเฉิน 23 จังหวัด ดังนี้

เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่นและศรีสะเกษ

รวมพื้นที่เสียหายกว่า 2,345,112 ไร่ คิดเป็นเงินกว่า 1,878.18 ล้านบาท โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว 104.58 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม