วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสถึงไทยแล้ววันนี้ เร่งตรวจคุณภาพก่อนฉีดให้ประชาชน

0

วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสจากจีนถึงไทยแล้ววันนี้ นำส่งคลังสำรองเก็บตรวจคุณภาพก่อนฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เดินทางไปยังเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับมอบวัคซีนโควิด-19  ของซิโนแวค จำนวน 5 แสนโดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร

INN News
สนับสนุนเนื้อหา