“ลดติด ลดตาย” บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูง

0 138

(6 พฤษภาคม 2564) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยแนวคิด “ลดติด ลดตาย”

จากการที่รัฐบาลเปิดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มลูกลงทะเบียนรับวัคซีน covid 19 โดยผ่าน line Official account หรือ Application หมอพร้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคบุรีรัมย์ จึงได้ร่วมกันวางแผนเตรียมความในการบริการฉีดวัคซีนให้ กับผู้ขอรับบริการ ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม รวมถึงผู้ที่ได้ลงทะบียนกับเจ้าหน้าที่ และ อสม. ลงเคาะประตูบ้าน และบุคคลทั่วไป

ซึ่งจะออกประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการประเมินตนเอง ต่ออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน/หมู่บ้านที่ท่านพักอาศัยอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ BURIRAM IC เกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแสดงความจำนงค์ในการรับวัคซีนป้องกันโรคในแบบประเมิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จัดกลุ่มการให้บริการ ตามความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ ตามแนวคิด “ลดติด ลดตาย” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 21 พฤษภาคม 2564 โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

comments