ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไม่สำเร็จ เปิดเทคนิคแก้ไขข้อมูลใหม่ได้ทันที

0

“เราชนะ” เปิดให้ “ลงทะเบียน” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ. 64 วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 3 คือเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวกัน” มาก่อน ไม่มีเคยมีชื่อในระบบ และไม่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมจุดผิดเยอะเหตุลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่สำเร็จมาให้เช็คอีกครั้ง 

ข้อสังเกตุ 5 จุดผิดพลาดส่งผล ลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่เร็จ มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

  • ต้องถูกต้องและครบ 13 หลัก ไม่ต้องขีดขั้นระหว่างตัวเลข

2. ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี *ห้ามใส่ชื่อเล่น) นามสกุล

  • ตรวจดูสระและคำสะกดให้ดี เช่น สระเอ สระแอ เป็นต้น ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

3. รหัสหลังบัตร 12 หลัก

  • ไม่ต้องขีดขั้นระหว่างตัวอักษรและตัวเลข 2 ตัวแรกคือ ภาษาอังกฤษ / 10 ตัวหลังคือตัวเลข

นอกเหนือจากนี้ยังมี 5 จุดผิดที่พบบ่อย ส่งผลลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่สำเร็จเช่นกัน คือ


1. ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

2. ชื่อกลาง หากไม่มีให้เว้นว่างไว้ ห้ามใส่ชื่อเล่นลงไปช่องนี้

3. นามสกุล หากมีชื่อสกุลนำหน้าด้วย ณ เช่น ณ เชียงใหม่ / ณ พัทลุง เป็นต้น ให้เขียนเว้นวรรคด้วย

4. เลขประจำตัวบัตรประชาชนต้องใส่ให้ครบ 13 หลัก

5. รหัสหลังบัตรประชาชน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ให้ใส่ติดกัน ไม่ต้องขีดขั้น