ร.ร.ไตรภูมิวิทยา ตื่นตัวเร่งให้ความรู้ครู นร.แนะวิธีดูแลปฏิบัติตัว ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

0

ร.ร.ไตรภูมิวิทยา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตื่นตัวให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ถึงวิธีดูแลปฏิบัติตัว เน้นการรักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หากมีอาการป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งทาง ร.ร.เพื่อจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการควบคุมป้องกันทันที

โดยทางโรงเรียนได้เน้นย้ำให้ครู และนักเรียนตระหนักถึงการดูแลรักษาความสะอาด ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ และหากมีครู หรือนักเรียนมีอาการป่วยผิดปกติหรือเข้าข่ายต้องสงสัย ก็ให้รีบแจ้งทางโรงเรียนเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาทำการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้ง เป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค

 ถึงแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน ทางโรงเรียนก็ได้ให้ความรู้แก่ครู และเด็กนักเรียน เกี่ยวกับวิธีดูแลปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการรักษาความสะอาด เช่น การหมั่นล้างมือให้สะอาด และหากใครรู้ตัวว่ามีอาการป่วยเป็นไข้หวัด น้ำมูกไหล ก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหยุดพักผ่อนให้หายป่วย เพื่อป้องกันการการติดเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่พบครู หรือเด็กนักเรียน มีอาการป่วยผิดปกติแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว : สยามรัฐ