รีบใช้! ‘คนละครึ่ง’ ใช้สิทธิเงินเยียวยาได้ถึง 31 มี.ค.64 เท่านั้น

0

รีบใช้! “คนละครึ่ง” ใช้สิทธิเงินเยียวยา 3,500 บาท ได้ถึง 31 มี.ค.64 เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง 50% และอีก 50% ผู้ได้รับสิทธิจะต้องจ่ายเอง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน 

กรุงเทพธุรกิจ – “คนละครึ่ง” หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง วงเงินรวม 3,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้จ่าย คือ ภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน เป็นการที่ผู้ได้สิทธิจ่ายคนละครึ่งกับภาครัฐในการซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ 

จากกระแสความต้องการของประชาชนที่มีจำนวนมาก ทำให้ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภาครัฐต้องขยายมาตรการสู่คนละครึ่ง เฟส 2 ด้วยการเพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาทตลอดมาตรการ ให้กับผู้ที่ได้สิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟสแรก 15 ล้านสิทธิ และการเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 5 ล้านสิทธิ 

ทั้งนี้มาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 มี.ค.2564 ซึ่งผู้ที่ได้สิทธิทั้งคนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 จะต้องรีบใช้สิทธิเงินเยียวยาให้ทันในวันสุดท้าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

1.รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง 50% ส่วนอีก 50% ผู้ได้รับสิทธิจะต้องจ่ายเอง โดยใช้สิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

2.จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” จะต้องไม่เกิน 3,500 บาทตลอดโครงการ

3.หากใช้สิทธิไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

4.สามารถใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป หรือสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ แต่ยกเว้นล็อตเตอรี่ แอลกอฮอล์ นาสูบ และการบริการ

5.สามารถใช้สิทธิได้ในเวลา 06.00–23.00 น.