รอลุ้น 15 พ.ค.นี้! ศบค.จ่อผ่อนปรน พื้นที่สีแดงเข้มให้นั่งทานร้านได้ถึง 3 ทุ่ม

0 368

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงว่า กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ศบค.ในวันที่ 15 พ.ค. ให้พิจารณาผ่อนปรนมาตรา เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดในปัจจุบัน

โดยกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยใหม่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ในส่วนภูมิภาค พบจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยลดลง สามารถควบคุมการระบาดได้ การระบาดส่วนใหญ่พบในผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องจากการระบาดในสถานบันเทิงและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบการระบาดในชุมชน เช่น ร้านอาหาร ห้างทรัพย์สินค้าลดลง พบเพิ่มขึ้นในสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น ชุมชนแออัด โรงงาน ที่พักแรงงานต่างด้าว และตลาด

โดยมีการวางหลักการพิจารณารายจังหวัดเพื่อปรับพื้นที่ดังนี้

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวัน อย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์หรือเฉลี่ย 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 รายต่อวัน

2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20 – 50 รายต่อวัน

3.พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ย 1 สัปดาห์อย่างน้อย 20 รายต่อวัน

4.พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ย 1 สัปดาห์ อย่างน้อย 10 รายต่อวัน

5.พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่ที่ไม่มีผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์

โดย จะมีการผ่อนปรน ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : ให้บริโภคในร้านอาหารได้ไม่เกิน 25% นั่งได้ไม่เกิน 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด : บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

พื้นที่ควบคุม : บริโภคในร้านได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนจังหวัดใดอยู่ในพื้นที่ใดนั้น จะมีการประกาศอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ค.นี้

Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา