พิษโควิด! บุรีรัมย์เลื่อนเปิด “ถนนคนเดินเซราะกราว” ออกไปไม่มีกำหนด นำเงินกองทุน ช่วยพ่อค้าแม่ค้า รายละ 500

0 114

สยามรัฐรายงาน – วันที่ 26 ส.ค.64 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราววอล์กกิ้งสตรีท เพื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับการดำเนินงานถนนคนเดินเซราะกราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายอำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบกับผู้ประกอบการในถนนคนเดินเซราะกราวบางกลุ่มเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารถนนคนเดินเซราะกราว จึงมีมติปิดถนนคนเดินเซราะกราว ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราว เล็งเห็นถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพร้อมให้การสนับสนุนการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่มีล็อคประจำ รายละ 500 บาท ซึ่งมีอยู่ประมาณ 430 ล็อค ใช้งบเงินกองทุนถนนคนเดินเซราะกราว เป็นเงินที่เก็บจากแม่ค้าทุกสัปดาห์ โดยกำหนดเวลารับเงินเยียวยา ที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภายใน 27 ส.ค.2564 ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและใบสำคัญรับเงินมายื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินเยียวยา

ขอขอบคุณ สยามรัฐ