พลิกวิกฤตแล้ง! ชาวบ้านบุรีรัมย์สูบน้ำสระจับปลาไปทำอาหาร-ขาย

0 486

ชาวนาบุรีรัมย์ พลิกวิกฤตภัยแล้งคุกคาม เร่งสูบน้ำจากสระกลางทุ่งนา ที่ใกล้แห้งขอดจับปลาก่อนขาดน้ำตาย เพื่อนำไปประกอบอาหารบริโภค รับประทานเป็นกับข้าว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เหลือนำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว

วันที่ 19 ก.พ.63 ชาวบ้านบ้านหนองม่วง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้พลิกวิกฤตจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นโอกาส โดยการช่วยกันใช้เครื่องสูบน้ำ เร่งสูบน้ำออกจากสระที่ขุดไว้กลางทุ่งนา หลังจากมีสภาพตื้นเขินใกล้แห้งขอด เพื่อลงจับปลาในสระไปบริโภคปรุงอาหารรับประทานเป็นกับข้าว ลดรายจ่ายในครัวเรือน ยามว่างเว้นจากการทำงานอื่นๆ ตามวิถีชาวบ้านในชนบท และบางส่วนก็อาจจะนำไปขายเป็นรายได้เสริมช่วงหน้าแล้งนี้ เพราะหากไม่เร่งจับออกขายทั้งปลาธรรมชาติและปลาที่นำมาปล่อยเลี้ยงไว้ในสระอาจขาดน้ำตายทั้งหมด       

อ่านข่าวเต็ม