พลังมวลชน!จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 5 หมื่นคน ร่วม”ปกป้องสถาบัน”

0

วันที่ 28 ต.ค.63 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.เมืองบุรีรัมย์ กลุ่มพลังมวลชน “ลูกหลานรัชกาลที่ 1 ปกป้องสถาบัน” และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนประมาณ 50,000 คน พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง พร้อมนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมป้ายไวนิลพิมพ์ข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธย วปร. รวมตัวกันเพื่อร่วมแสดงจุดยืนและร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การชูภาพสติ๊กเกอร์รูปธงชาติข้อความปกป้องสถาบัน การอ่านแถลงการณ์ การกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อปกป้องสถาบัน การร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 10 ครั้ง

ทั้งนี้ ในระหว่างการชุมนุมได้มีตัวแทนของกลุ่ม “ลูกหลานรัชกาลที่ 1 ปกป้องสถาบัน” ได้อ่านแถลงการณ์ ข้อความตอนหนึ่ง ว่า ขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวกัน เพื่อร่วมกันแสดงถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด และประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปฐมบรมราชวงศ์จักรี และเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างบ้านสร้างเมืองบุรีรัมย์ขึ้นมา ให้เราได้เกิด ได้อยู่ ได้อาศัย ได้ทำกิน และได้เป็นคนไทย อยู่เย็นเป็นสุขเช่นทุกวันนี้ คนบุรีรัมย์รุ่นแล้วรุ่นเรา จากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย มาถึงรุ่นเรา และจะสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูก หลาน เหลน ของเรา ที่จะได้อยู่บนแผ่นดินบุรีรัมย์แห่งนี้ ด้วยความสงบและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อคนบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ทุกท่านรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่รวบรวมแผ่นดิน ปกป้อง รักษา และส่งต่อมาถึงรุ่นเรา และขอให้พวกเราทุกคนรักษามรดกของพระองค์ท่าน เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป พร้อมทั้งส่งต่อคุณธรรมประจำชาติของคนไทย คือ ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด และ ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนคนไทย และในช่วงท้ายของแถลงการณ์ ตัวแทนผู้ชุมนุม ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะของคนบุรีรัมย์ ว่า “ข้าพเจ้าจะธำรงรักษาไว้ ซึ่งแผ่นดินเกิด และพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานให้กับประชาชนชาวบุรีรัมย์ และจะมีความสามัคคีกัน ร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่กับประชาชนชาวบุรีรัมย์ และชาวไทยตลอดกาล”

 ภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวคำปฏิญาณ กลุ่มพลังมวลชนที่ร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 10 ครั้ง ก่อนจะทยอยเดินทางกลับบ้านอย่างสงบ