พนักงาน ขสมก. ติดเชื้อวันเดียว 5 ราย สาย 510, 710, 80, 77

0 159

วันที่ 16 พ.ค. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แจ้งว่าพบพนักงานติดเชื้อ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.พนักงานขับรถประจำสำนักงาน อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 เพศชาย อายุ 56 ปี
2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาย 510 เพศชาย อายุ 50 ปี ปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่รังสิต ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร
3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 710 เพศหญิง อายุ 60 ปี ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่บรมราชชนนี
4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 80 ก เพศชาย อายุ 51 ปี
และ5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 77 เพศหญิง อายุ 57 ปี

ที่มา : ข่าวสด