ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์

0

ผ้าภูอัคนีบุรีรัมาย์ ย้อมสีจากดินภูเขาไฟจากเขาพระอังคาร ซึ่งอยู่ในชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กระบวนการผลิต….


ผ้าภูอัคนีย้อมสีจากดินภูเขาไฟจากเขาพระอังคาร ซึ่งอยู่ในชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กระบวนการผลิต เริ่มจากคัดกรองดินจนได้สีบริสุทธ์ เอาฝ้ายลงจุ่ม แล้วเอาไปตาก ก่อนที่จะเอามาทอเป็นผืนออกมา สีสวยจนเรียกว่า ผ้าภูอัคนี ที่มีหลายสีก็เพราะว่าเอาวัสดุธรรมชาติอื่นมาใช้ด้วย เช่น เปลือกประดู่ให้โทนสีเข้มขึ้น ขมิ้นบ้าง หินบะซอลท์ ดอกอัญชัน