ผู้ใหญ่บ้านบุรีรัมย์ ทุ่มเงินกว่า 5 ล้าน เพ้นท์รูปเอกลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ลงบนรถพ่วง

0

อลังการณ์งานสร้าง!!! ผู้ใหญ่บ้านบุรีรัมย์ใจป้ำ ทุ่มเงินกว่า 5ล้านบาท เพ้นท์รูปเอกลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ลงบนรถพ่วง สานต่อนโยบาย ททท.

อลังการณ์งานสร้าง!!! ผู้ใหญ่บ้านบุรีรัมย์ใจป้ำ ทุ่มเงินกว่า 5ล้านบาท เพ้นท์รูปเอกลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ลงบนรถพ่วง สานต่อนโยบาย ททท.

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” นี่คือคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ในยุคสมัย4G เช่นนี้ ความก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวล้ำ นำสมัย มีความเจริญไปมากจากเดิมที่เป็นอยู่มาก ดังนั้นความคิดและวิศัยทัศน์ต่างๆจึงมีมากขึ้นและกว้างไกลมากขึ้นตามไปด้วย อย่างเช่น นายธนนท์ หรือผู้ใหญ่หยาม ปานะตวงค์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวความคิดที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองบุรีรัมย์นั้นได้มีการโปรโมทให้คนทั้งประเทศได้พบเห็นและมาสัมผัสเมืองบุรีรัมย์ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ความเจริญมีมากกว่าที่เป็นอยู่ ปัจจุบันนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาไปไกลมากในทุกมิติ และทุกด้าน ทำให้อำเภอต่างๆมีความเจริญมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ ผู้ใหญ่หยามได้นำรถสิบล้อพ่วงยี่ห้อ ISUZU รุ่น 360 ที่ซื้อมาจากบริษัทคงส์ยนต์โคราช นำมาให้อู่ ต.เสริมชัย ในอำเภอละหานทราย ประกอบตกแต่ง สร้างและเพ้นท์รูปเอกลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ลงบนรถพ่วงอย่างสวยงามสุดอลังการณ์งานสร้างจริงๆอย่างที่บอกครับ

ผู้ใหญ่หยามได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่าตนเองมีแนวความคิดที่ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีประชาชนและคนทั่วไปรู้จักมากว่านี้ จึงคิดจะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และครอบครัวมีอาชีพระบบขนส่ง ทำทัวร์ และทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยใช้ชื่อกิจการว่า เขาอังคารทัวร์ และปี2561 ตนเองจะขยายกิจการด้านขนส่ง จึงทำเรื่องซื้อรถพ่วงจากบริษัทคงส์ยนต์โคราช มาให้อู่ดัดแปลงทำขึ้นมา ในราคาทั้งสิ้นจบที่ “ห้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาท” ซึ่งตนเองประทับใจเป็นอย่างมากที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทั้งเมืองตทื่นตัว เศรษฐกิจดีขึ้น ผู้ใหญ่หยามยังเล่าต่ออีกว่าตำบลเจริญสุขนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากเช่นวัดเขาอังคารเก่าแก่ และหมู่บ้านท่องเที่ยว มีกลุ่มสตรีที่ทอผ้าไหมซิ่นตีนแดงและผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟภูอัคนี อีกด้วย ซึ่งเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเจิญสุขแห่งนี้ และยังเป็นหมู่บ้านโอท็อปอีกด้วย จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมกันเยอะๆ ครับ

สำหรับประวัติ จังหวัดบุรีรัมย์นั้น บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดีและที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปและพระพุทธรูปมหาปรัชญาปารมิตตา หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองเก่าและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่ง และรู้จักในนามเมืองแปะจนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ. 2319