ประชาสัมพันธ์ ถนนคนเดิน “ยามแลง ลำมาศ”

0

ประชาสัมพันธ์ ถนนคนเดิน “ยามแลง ลำมาศ” เส้นทางจากหน้าห้างโลตัส – บริเวณวงเวียนหอพระ -หน้าธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ ขอเชิญชวนผู้สนใจจะขายสินค้า อาทิ สินค้าทำด้วยมือ อาหาร เครื่องประดับ เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ ถนนคนเดิน “ยามแลง ลำมาศ” เส้นทางจากหน้าห้างโลตัส – บริเวณวงเวียนหอพระ -หน้าธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ ขอเชิญชวนผู้สนใจจะขายสินค้า อาทิ สินค้าทำด้วยมือ อาหาร เครื่องประดับ เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือผู้ที่จะแสดงความสามารถพิเศษ สามารถลงทะเบียนจับจองสถานที่ขายสินค้า หรือลงทะเบียนแสดงความสามารถได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 044-661205 ในวันเและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ