ประกาศยกเลิกการจัดงานบุรีรัมย์ มาราธอน 2021 ระยะฟันรัน

0 642

เรื่องการสั่งงดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ”
อ้างถึงจากหนังสือคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ คำสั่งที่ 5/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งให้งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อที่อาจเกิดผลเสียหายร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และเนื่องจากการแข่งขันบุรีรัมย์ มาราธอน 2021 ระยะฟันรัน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้งาน Buriram Songkran Festival 2021 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564
เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักวิ่งที่เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์ มาราธอน 2021 จึงมีความจำเป็นต้องขอแจ้งยกเลิกการแข่งขันในวันที่ 12 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินให้กับนักวิ่ง ดังนี้นักวิ่งที่ทำการสมัครในรอบแรกและแจ้งความประสงค์ย้ายวันแข่งขันเป็น 12 เมษายน 2564 (เป็นนักวิ่งที่ได้รับ Race Pack เรียบร้อยแล้ว)
นักวิ่งจะได้รับเงินค่าสมัครคืน 50% โดยจะต้องทำการยกเลิกผ่านระบบ https://www.runningconnect.com/event/BRM2021 ภายในระหว่างวันที่ 10-25 เมษายน 2564 เท่านั้น โดยมีอัตราการคืนค่าสมัคร ดังนี้• นักวิ่งทั่วไป 250 บาท• นักวิ่งสูงอายุ 60-69 ปี 125 บาท• นักวิ่งสูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่มีการคืนเงิน เนื่องจากสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นักวิ่งที่ทำการสมัครรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เป็นนักวิ่งที่ยังไม่ได้รับ Race Pack)
นักวิ่งจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน โดยจะต้องทำการยกเลิกผ่านระบบ https://race.thai.run/ ภายในระหว่างวันที่ 10-25 เมษายน 2564 เท่านั้น
คณะผู้จัดการแข่งขันฯ จะเริ่มดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่นักวิ่งแจ้งข้อมูลไว้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
คณะผู้จัดการแข่งขัน บุรีรัมย์ มาราธอน และจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ #BuriramMarathon2021#YourUltimateDestination#ChangInternationalCircuit#BRM#BRM2021