บุรีรัมย์ เฮ! เล็งเปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน ร้านอาหาร ปกติ หลังไม่พบป่วยใหม่ 20 วัน

0 781

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียม “เปิดบ้าน ปิดเมือง” ผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Buriram Healthy Model

วันนี้ (21 เม.ย. 63) ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ปรึกษาหารือ และวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่อเตรียมความพร้อมผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการ โดยมาตรการที่ต้องคงไว้ไม่สามารถผ่อนปรนได้ ได้แก่ การตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่เดินทางมาพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องอยู่ภายในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดหาให้ 14 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Buriram Healthy Model และต้องมีการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสถานที่ชุมชน สถานที่แออัดหนาแน่น และเพิ่มความเข้มข้นเรื่องการตรวจห้องปฏิบัติการ ซึ่งมาตรการนี้จะต้องไม่หย่อนอย่างเด็ดขาด

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันนี้ (21 เม.ย 2563) ยอดผู้ป่วยสะสมยังคงอยู่ที่ 13 ราย เป็นชาวต่างชาติ 2 ราย เป็นคนไทย 11 ราย รักษาหายแล้ว 10 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย (เป็นชาวต่างชาติ) ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 46,569 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้วจำนวน 38,473 ราย กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 8,096 ราย ส่วนกลุ่มเสียงที่ศูนย์กักกันมียอดสะสม 10 ราย จะเห็นได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็นเวลา 20 แล้ว ซึ่งน่าจะพร้อมผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการในบางกิจกรรมได้

ด้านนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาของ องค์การอนามัยโลกเตือนว่า การจะปลดล๊อคให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ จะต้องพิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติใน 6 ข้อนี้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย

  1. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้แล้ว
  2. ระบบสุขภาพต้องสามารถหาผู้มีอาการมาตรวจหาเชื้อแยกตัวและรักษาพร้อมทั้งทำการ สอบสวนโรค
  3. มีความเสี่ยงระดับน้อยที่สุด ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงภัยมากที่สุด เช่น บ้านพักคนชรา
  4. โรงเรียน สำนักงาน และสถานที่สาธารณะต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
  5. สามารถจัดการความเสี่ยงของโรคจากผู้ที่เดินทางเข้าประเทศได้
  6. คนในชุมชนต้องมีความรู้มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดโรค

    ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรามีครบหมดทั้ง 6 หลักเกณฑ์ จึงคาดว่าภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะสามารถผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการได้ แต่ยังคงต้องมีการคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่เดินทางมาพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Buriram Healthy Model อย่างเข้มข้นต่อไป ภายใต้ชื่อ “เปิดบ้าน ปิดเมือง”