‘บุรีรัมย์’ เร่งเก็บซากกระทงคาดมีกว่า 3 หมื่นใบ!

0 90

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เร่งเก็บเศษซากกระทงและขยะมูลฝอยที่ลอยเกลื่อนคลองละลมโบราณ ซึ่งเป็นสถานที่จัดลอยกระทง คาดไม่ต่ำกว่า 30,000 ใบ พบใช้โฟมและวัสดุย่อยสลายยากเพียง 1%

 

09 พ.ย.2565 – นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ พร้อมด้วยนายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และนายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล และกองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวมกว่า 200 คน เร่งช่วยกันเก็บเศษซากวัสดุกระทง และขยะมูลฝอยที่ลอยเกลื่อนในคลองละลมโบราณทั้ง 6 ลูก โดยเฉพาะคลองละลม ลูกที่ 1 ถึงคลองละลมลูกที่ 4 ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันนำกระทงมาลอย เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี และเป็นการขอขมาแม่พระคงคา เมื่อค่ำคืนวันที่ 8 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปคัดแยกและทำลายฝังกลบที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาล ป้องกันการเน่าเสีย และก่อให้เกิดมลภาวะในคลองละลมโบราณ ทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองละลมโบราณให้สะอาด สวยงาม ซึ่งคาดว่าภายในคลองละลมโบราณทั้ง 6 ลูก จะมีเศษซากวัสดุกระทงไม่น้อยกว่า 30,000 ใบ หรือประมาณ 3 ตัน โดยเฉพาะคลองละลมโบราณ ลูกที่ 1 จะมีปริมาณกระทงมากกว่าคลองละลมลูกอื่น

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า ในปีนี้ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ต้นกล้วย และดอกไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งขนมปัง ที่ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำลำคลอง แต่ก็ยังมีผู้ที่นำวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม พลาสติก เข็มหมุด มาประดิษฐ์กระทงอยู่ เพียง 1% เท่านั้น​

สำหรับคลองละลมโบราณดังกล่าว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมที่มีประวัติการก่อสร้างมายาวนานตั้งแต่ก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

ที่มา… https://www.thaipost.net/